နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်ဖို့ ဘာတွေပြင်ထားရမလဲ

photo

နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်ဖို့ ဘာတွေပြင်ထားရမလဲ

READ MORE

စကောလားရချင်သူတွေ မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များ

photo

စကောလားရချင်သူတွေ မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များ

READ MORE

American College Program

The courses are prepared for ACT (American College Test). The ACT is the leading US college admissions test measuring what you learn in high school to determine your academic readiness for college.

Ontario Secondary School Diploma (OSSD)

OSSD ဆိုတာ ကနေဒါနိုင်ငံ Ontario ပြည်နယ်မှအထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို ထုတ်ပေးသည့် ဒီပလိုမာ လက်မှတ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလက်မှတ်ကို ကနေဒါနိုင်ငံ Ontario, Ministry of Education မှတိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးသည်။